Divan-ı Lügat İt Türk Derlemesi

Kaşgarlı Mahmut’un eseri olan Divan-ı Lügat İt Türk eserinin
Göktürkçe derlemesinin de bulunduğu programı geliştirmeye çalışıyoruz.

The Compendium of Turkic languages (divan-i lugat'it-turk) is a valuable source of knowledge of various medieval Turkish dialects. This project adds old Turkic (also East Old Turkic, Orkhon Turkic, Old Uyghur) compilations to this compendium.

 

 

Proje Sahipleri

Mustafa Sarı

Veritabanının oluşturulması ve Göktürkçe derlemesi

Murat Özdemir

Programın ara yüzünün ve cross-platform tabanlı geliştirilmesi

 

 

©2008, http://dlitderlemesi.sf.net

https://sourceforge.net/projects/dlitderlemesi/